Preview Mode Links will not work in preview mode

Från Kaos Till Klarhet-podden


Oct 20, 2019

Efter lite strul med tekniken lyckades vi få till en trevlig inspelning som är något brusigare än vanligt, vilket kompenseras av RoseMarie och Ann-Christines intressanta berättande om Delaktighetsmodellen!

Välkommen till en intressant stund!